Společnost ZT energy s.r.o., která je již od roku 2010 dodavatelem tepla pro velkou část obyvatel v Zubří v okrese Vsetín, chystá zásadní rekonstrukci místní soustavy zásobování teplem, která je ve vlastnictví ZT energy.

Tento projekt spočívá v nahrazení stávajících zastaralých tepelných rozvodů novými, dále bude modernizována i samotná kotelna včetně instalace kogenerační jednotky. Realizací projektu dojde k výrazným úsporám energie, díky čemuž bude podpořen dotací z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

,,Již nyní patří cena tepla v Zubří vůbec k nejnižším v celé České republice, cena se pohybuje na úrovni 505 Kč vč. DPH / 1 GJ, a to i přesto, že soustava v současnosti jako palivo ze 100 % využívá zemní plyn. Od tohoto projektu si slibujeme stabilizaci ceny tepla v Zubří a samozřejmě také větší šetrnost výroby tepelné a elektrické energie vůči přírodě díky novým technologiím a výměně tepelných rozvodů," říká jednatel ZT energy s.r.o. Svatopluk Nezval.

S realizací projektu za více něž 20 mil. Kč se začne v nejbližších měsících, aby nově zrekonstruovaná soustava zásobování teplem mohla svým odběratelům sloužit co nejdříve.

                                                                                                                                                                               

                                                              Znak města Zubří