Společnost ZT energy s.r.o. v letošním roce zajišťuje realizaci rekonstrukce tělocvičen tří blanenských základních škol (ZŠ Tomáše Garrigua Masaryka, ZŠ Dvorská 26 a ZŠ Erbenova 13).

Zrekonstruované tělocvičny v ZŠ TGM a Dvorská již byly předány do užívání žákům, tělocvična na ZŠ Erbenova bude dokončena do konce listopadu.

Rekonstrukce ve všech třech tělocvičnách spočívá v kompletní opravě podlah, lajnování a lakování, novém obložení stěn tělocvičen, nové elektroinstalaci a také v repasi cvičebního náčiní. Investorem všech tří akcí je město Blansko.


Škola
Termín realizace
Finanční objem
ZŠ TGM
08-09/2017
930 000 Kč
ZŠ Dvorská
08-09/2017
1 200 000 Kč
ZŠ Erbenova
10-11/2017
1 830 000 Kč

Slavnostní otevření tělocvičny - ZŠ TGM