Energetická společnost ZT energy pokračuje v investicích do obnovitelných zdrojů energie a to koupí společnosti ZT hydro s.r.o. (dříve MVE Skalice nad Svitavou s.r.o.), která vlastní malou vodní elektrárnu o výkonu 45 kW ve Skalici nad Svitavou.

ZT energy tak do svého portfolia výrobních zdrojů elektrické energie zařadila další malou vodní elektrárnu. Převážnou část výrobního portfolia ale tvoří kogenerační jednotky. V nedávné době byla také spuštěna nově instalovaná kogenerační jednotka v Brně, Slatině o výkonu 104 kW.