Společnost ZT energy jako investor úspěšně pokračuje ve svém projektu na podporu sociálního bydlení v regionu - výstavbě 14 pečovatelských bytů v Rudici na Blanensku.

,,Stavba byla zahájena již začátkem září tohoto roku a od té doby se podařilo dokončit velkou část hrubé stavby. Byty budou předány nájemníkům na podzim roku 2020," říká vedoucí tohoto projektu Lukáš Vladislav Nezval.

,,Rozhodli jsme se podpořit velmi citlivou skupinu naší společnosti, tedy seniory a osoby závislé na pomoci od druhých. Náklady na bydlení v poslední době bohužel rychle rostou, a proto se mnoho seniorů dostává do problémů se zajištěním bydlení. Proto jsme se rozhodli pro podporu právě této cílové skupiny. O správnosti našeho rozhodnutí vypovídá velký zájem, který jsme zaznamenali od zájemců o bydlení v nově budovaném bytovém domě. Hlavní výhodou je nízké, státem regulované nájemné a bezbariérovost celého objektu," dodává jednatelka firmy Renata Nezvalová.

O projektu
Jedná se o výstavbu 14 pečovatelských bytů o průměrné výměře zhruba 44 m2, které budou pronajaty zájemcům z cílové skupiny, do které patří senioři starší 65 let nebo osoby, závislé na pomoci jiné fyzické osoby.
Dům s byty pro seniory a další členy cílové skupiny se začal stavět v září 2019, hotovo bude na podzim roku 2020.