Jak jsme již informovali v dřívějších článcích, předběžná cena tepla od ZT energy s.r.o. z centrálního zásobování teplem v Blansku (CZT) pro rok 2017 byla ve výši 535 Kč vč. DPH/1 GJ. Během letošního ledna bylo provedeno roční vyúčtování nákladů na výrobu tepla a výsledná cena tepla v roce 2017 byla ještě oproti předpokladu o 1 korunu nižší a to 534 Kč vč. DPH/1GJ.

Předběžná cena tepla v roce 2018 je ve výši 528 Kč vč. DPH/1GJ. Je tak bezkonkurenčně nejnižší cenou tepla ze všech okresních měst v Jihomoravském kraji (druhé nejlevnější teplo mají ve Vyškově, kde cena za teplo činí 598 Kč vč. DPH/1 GJ).

Cena tepla z CZT Blansko je dvousložková a skládá se z proměnné složky a stálé složky, která se odvíjí od sjednaného výkonu v kW. Výše uvedené ceny jsou průměrné za celou lokalitu CZT Blansko a každý odběratel nalezne svoji cenu tepla, která se odvíjí od spotřeby tepla v GJ a sjednaného výkonu v kW, na svém ročním vyúčtování.

Vyúčtování za rok 2017 bylo rozesláno všem odběratelům tepla a v průběhu února bude také k dispozici na zákaznickém portále, kde odběratelé již nyní navíc naleznou přehled odběrů tepla a průměrných teplot v jednotlivých měsících.