Vyjádření k existenci sítí

Společnost ZT energy s.r.o., v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydává vyjádření k existenci sítí.

Žádosti je možné podávat následujícím způsobem:

  • poštou na adresu:
    Svitavská 434/10, 678 01 Blansko
  • e-mailem na adresu:
    info@zt-blansko.cz

V žádosti, kromě kontaktních údajů, musí být přiloženo zakreslení zájmové oblasti, nejlépe nad podkladem katastrální mapy, obvykle z projektové dokumentace.

Vyjádření jsou zpoplatněna a zpět zasílána žadatelům prostřednictvím České pošty, s.p. Součástí vyjádření je i daňový doklad.