Cena tepla pro odběratele ze soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) v Blansku bude pro příští rok maximálně 551,25 Kč /1 GJ vč. DPH. Teplo v Blansku tak bude opět nejlevnější na jižní Moravě.

To dokazují ceny tepla v ostatních městech v regionu: např. v Brně je dlouhodobě cena tepla na úrovni 634,8 Kč/1 GJ vč. DPH (o 15 % více oproti Blansku), ve Vyškově 684,25 Kč/1 GJ vč. DPH (o 24 % více) a v Tišnově 649 Kč /1 GJ vč. DPH (o 18 % více).

                                                                               

Zdroj dat: Energetický regulační úřad


Provoz CZT od roku 2020

"Společnost ZT energy s.r.o. byla v rámci veřejného koncesního řízení vybrána jako dodavatel tepelné energie v Blansku v letech 2020-2023. Hlavním kritériem byla nabízená cena tepla a další kvalifikační předpoklady, tedy hlavně zkušenosti s provozem obdobných tepelných zdrojů. Cena tepla po celou tuto dobu bude regulována městem, jakožto majitelem soustavy CZT.  Vysoutěžená cena se může měnit pouze s ohledem na vývoj inflace a ceny energií – tedy zemního plynu a elektrické energie. Položky jako opravy a údržba, mzdy, režie a zisk jsme v rámci koncesního řízení deklarovali jako fixní a budou se moci měnit pouze na základě změny inflace + maximálně 3 procentní body,“ říká Renata Nezvalová, jednatelka ZT energy s.r.o.

Majitelem soustavy CZT nadále zůstává město Blansko, které se stalo vlastníkem v roce 2017, kdy odkoupilo technologii CZT od společnosti innogy Energo za účelem snížení ceny tepla. Vložená investice se městu Blansko bude vracet ve formě nájemného od provozovatele soustavy CZT.

O ZT energy s.r.o.: Je energetická firma s historií od roku 1994. Hlavním předmětem podnikání je výroba a rozvod tepla a elektřiny. Provozuje několik soustav CZT převážně na jižní Moravě, více než 100 menších tepelných zdrojů a také 14 kogeneračních jednotek na společnou výrobu elektrické a tepelné energie.

O CZT Blansko: Na soustavu centrálního zásobování teplem je napojeno více než 100 odběratelů, převážně bytových domů, ale také kancelářské prostory či školy a školky. CZT má ekologický význam pro město, jediným palivem je zemní plyn a díky centrálním dodávkám tepla jsou emise výrazně nižší než v případě desítek decentrálních zdrojů.

Roční prodej tepla je zhruba 80 000 GJ a cena za teplo bude v roce 2020 maximálně 551,25 Kč/1 GJ vč. DPH, ale může být i nižší, bude záležet na vývoji ceny zemního plynu.