V Blansku byla zahájena topná sezóna. Lidé se ohřejí opět nejvýhodněji v kraji.

 

S ohledem na chladnější vývoj počasí byla po zhruba čtyřměsíční přestávce koncem září zahájena topná sezóna v rámci centrálního zásobování teplem v Blansku. Letošní datum zahájení topné sezóny odpovídá dlouhodobému průměru.

Stejně jako v minulých letech je cena tepla v Blansku v porovnání s ostatními okresními městy jižní Moravy bezkonkurenční. V letošním roce zaplatí odběratelé z centrálního zdroje tepla za 1 GJ 524,10 Kč vč. DPH. Například v Brně odběratelé zaplatí za 1 GJ tepla o stokorunu (19 %) více.

Příští rok ještě výhodněji

Společnost ZT energy, dodavatel tepla v Blansku, předložil ke schválení návrh ceny tepla pro příští rok zastupitelstvu města Blanska. Dle tohoto návrhu cena tepla nadále zůstane výhodná. Lidé by měli příští rok zaplatit za 1 GJ tepla 518 Kč vč. DPH.