Elektrárny ZT energy letos přispějí ke snížení emisí CO2 o více než 2 000 tun

Elektrárny, využívající obnovitelné zdroje energie, ve vlastnictví ZT energy letos přispějí ke snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) o více než 1 000 tun. ZT energy tak přispívá k ekologické výrobě elektrické energie v České republice i v zahraničí.

ZT energy v současnosti vlastní a provozuje obnovitelné zdroje energie o celkovém výkonu přes 2 MW.

Další úspory energie, a tím i vypouštěných skleníkových plynů, přinášejí projekty ZT energy energetických úspor v oblasti dodávek tepelné energie. Tyto projekty v posledních 2 letech přinesly úsporu CO2 dalších 1 500 tun.
Zdroj obrázku: pixabay.com