V roce 2019 dojde k dokončení realizace projektu ,,Revitalizace soustavy CZT společnosti ZT energy s.r.o." Cílem tohoto projektu je revitalizace soustavy CZT Zubří, která je ve vlastnictví společnosti ZT energy s.r.o., spočívající ve výměně stávajících venkovních rozvodů tepla a rekonstrukce kotelny. Realizací projektu dojde k dosažení trvalé úspory spotřeby energie a k dosažení klimaticko-energetických přínosů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.