Obory projekční činnosti, na které máme kvalifikační předpoklady, personální i technické zázemí:

  • modernizace soustav CZT
  • stavební projekty
  • přípojky zdravotně-technické instalace (voda, plyn a kanalizace)
  • technická zařízení budov (voda, plyn, kanalizace, vytápění)
  • projekty, výstavba a rekonstrukce plynovodů
  • hydraulické vyvážení soustav ÚT (termoregulační ventily)
  • čerpací stanice pohonných hmot
  • rozpočty
  • inženýrská činnost (stavební povolení, vyjádření dotčených orgánů, autorský dozor, ...)
  • technický dozor investora