Vážení obchodní partneři, vážení zákazníci


od našeho založení uplynulo již bezmála 22 let. Za tuto dobu jsme se ve svém podnikání posunuli mnohem dál. Nejsme už pouze jen dodavatelem tepla, ale úspěšně rozvíjíme i další činnosti. Proto náš dosavadní název již neodpovídá rozsahu našich služeb. A tím nadešel čas, posunout se dále i po formální stránce.


Je mi ctí Vás informovat, že s účinností od 29.7.2016 došlo ke změně názvu naší společnosti Zásobování teplem s.r.o. se sídlem Svitavská 434/10, Blansko. Od výše uvedeného data vystupuje společnost pod obchodním názvem ZT energy s.r.o.

Ostatní údaje společnosti (sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, kontaktní údaje zaměstnanců...) zůstávají beze změny. Změna obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění. Veškerá nová korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány pod novým obchodním názvem. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou výhradně nový obchodní název ZT energy s.r.o.


Děkuji za Vaši dosavadní přízeň a těším se na další spolupráci


Svatopluk Nezval

jednatel