Rozhovor s jednatelem společnosti Svatoplukem Nezvalem v čtrnáctideníku Monitor ze dne 3. prosince 2016:

Žijeme v podnebném pásu, který nám mimo radostí přináší taky občas starosti. Jednou z nich je skutečnost, že v zimě klesá teplota na hodnotu, při niž si doma musíme zatopit. A to něco stojí. S nadcházejícím ochlazením se množí dotazy ohledně ceny tepla. O tom, jaká je situace v našem městě a o možnostech, jak ušetřit nemalé peníze, jsme si povídali s jednatelem společnosti ZT energy Svatoplukem Nezvalem.


Mohl byste nám sdělit, jaká je současná situace na CZT Blansko?
V současné době jsou uzavřeny jednak smlouvy o dodávkách tepla s odběrateli na dobu 15 let, tj. od roku 2004 do roku 2018, jednak smlouva o nájmu technologie s firmou innogy Energo s.r.o. (dříve RWE Energo s.r.o.), rovněž na 15 let. Podle ní naše společnost platí roční nájemné ve výši 14 mil. Kč a toje právě ta hlavní příčina vyšší ceny tepla, i když ve srovnání naší ceny s okolními města (např. Brno, Vyškov, Tišnov) jsme na srovnatelné úrovni. Toto nájemné činí v ceně tepla cca 180 Kč/GJ, takže bez něj by se cena dostala zcela určitě pod 500 Kč/GJ (cena v roce 2015 666 Kč/GJ vč. DPH). Ostatní položky v ceně tepla vč. plynu, jehož cenu určuje trh (burza v Lipsku), jsou, troufnu si tvrdit, už tak nízké, že nevidím možnost dalšího snižování.

Je tedy šance cenu tepla nějakým způsobem snížit?
Šance je. Důležité je, že nutnost snížení ceny tepla na CZT Blansko si uvědomují všechny tři subjekty - vlastník technologie (innogy Enego s.r.o.), vlastník stavební části (město Blansko), a hlavně naše společnost jako vlastník kogeneračních jednotek , které na kotelny instalovala v r. 2012 a také provozovatel soustavy CZT, který průběžně bezprostředně jedná s odběrateli tepla a vnímá jejich připomínky k vyšší ceně tepla. Naším hlavním úkolem je zejména udržet soustavu CZT pohromadě do roku 2018, kdy končí smlouvy, ale zajistit její provoz i po roce 2018. A toto zachování, záchrana bede pouze přes rachlé, ba okamžité (rozuměj pro rok 2016) snížení ceny tepla.
Pokud se toto nepovedem hrozí, že nastane bod zvratu a bude následovat rozpad soustavy CZT, kdy bude otázka času, jestli rozpad bude rychlý, či s určitým časovým zpožděním. Kdyby nastal tento scénář, bude to špatná zpráva pro všechny. Naše společnost je připravena ve spolupráci s městem Blansko mu zabránit.

Máte připraveno konkrétní řešení, kterým by se cena dala okamžitě snížit? (ještě pro rok 2016)?
Především musím připomenout, že v současné době už od srpna letošního roku probíhají jednání mezi městem, innogy Energo a ZT energy, jejichž jediným cílem je právě snížení ceny tepla. Naše společnost předala už v srpnu na radnici nabídku, která je dle našeho přesvědčení právě tím konkrétním řešením okamžitého snížení ceny tepla, která ovšem do dneška nebyla v městských orgánech projednána, takže bohužel zůstává stále jen nabídkou, ne konkrétním řešením. Protu nám jde ovšem čas, projednání a odsouhlasení v Radě města, případně zastupitelstvu města Blanska ještě neznamená vítězství. Poslední a zároveň nejdůležitější krok v případě jejího schválení je projednání tohoto řešení s odběrateli tepla a jejich souhlas s ním. Věřím ale tomu, že snížení ceny tepla pod 500 Kč/GJ již pro rok 2016 bude pro ně velmi zajímavé a atraktivní, neboť to bude znamenat úsporu nákladů na jeden byt v průměru 3 500 Kč za rok.

Uvědomuji si, že pokud není nabídka ještě schválena, nemůžete být konkrétní, ale nemůžete alespoň naznačit, co je třeba udělat?
V první odpovědi jsem uvedl, že jedinou položkou, kde vidím možnost snížení je nájemné technologie CZT, dnes ve výši 14 mil. Kč. Není to poprvé, co jednáme o jeho snížení, v minulosti jsme se o to s firmou innogy Energo pokoušeli několikrát, bohužel bezvýsledně.
Jeho okamžité snížení by znamenalo právě těch avizovaných až 180 Kč/GJ v ceně tepla - podle toho, o kolik by nájemné kleslo - my chceme maximum, aby odběratelé pocítli také úsporu ve svých peněženkách.

Musím také položit otázku, která se Vám možná nebude líbit: co když jednání o snížení ceny tepla zkrachují, nebudou úspěšná? Co nastane pak?

Jsem přesvědčen, že především město Blansko má největší zájrm na tom, aby jednání dopadla úspěšně a aby byla vybrána varianta, která zajistí dlouhodobé zachování a provoz soustavy CZT v Blansku. Od roku 2019 totiž celá soustava přejde do majetku města a tento majetek má stamilionovou hodnotu. Bylo by proto velká škoda, kdyby se z něho stala hromada bezcenného šrotu. Jsem proto přesvědčen o zdravém rozumu zástupců města a tím pádem o úspěšném dokončení probíhajících jednání, abychom mohli začít jednat s odběrateli tepla. Jde o to, aby to bylo co nejrychleji, čas jde proti nám.

Děkuji za rozhovor