Naše společnost implementovala Systém managementu hospodaření s energií dle požadavků normy ČSN EN ISO 50001:2018.

V souvislosti s touto implementací naše společnost vydala svoji energetickou politiku. Smyslem implementace požadavků normy ISO a energetické politiky je zejména maximalizace úspor spotřeby energií v rámci všech našich činností a zlepšení energetického managementu.