Město Blansko a ZT energy podepsaly smlouvu o nájmu prostor pro provoz kogeneračních jednotek, která tento nájem prodlužuje až do 31.12.2023. Tento krok společně s odkoupením technologie od innogy Energo, s.r.o. městem Blanskem přinese výrazné úspory občanům Blanska - cena klesne na 535 Kč vč. DPH/GJ.

Co je to kogenerační jednotka?

Kogenerační jednotka je zařízení, které slouží ke kombinované výrobě elektřiny a tepla a tím umožňuje zvýšení účinnosti využití energie paliv. V praxi to znamená, že odpadní teplo, které vzniká při výrobě elektřiny je plně využito a je dodáváno do systému CZT.

Kogenerační jednotky v Blansku

Pro instalaci kogeneračních jednotek (dále jen ,,KGJ") se rozhodla naše společnost v roce 2010 jako jedno z opatřeních ke stabilizaci ceny tepla. V letech 2011-2012 proběhla instalace KGJ na kotelnách K 331 (ulice Dvorská), K 317 (ulice Smetanova), K 332 (ulice Pod Javory) a K 328 (ulice Okružní). Celou tuto investici ve výši zhruba 37 mil. Kč zafinancovalo i zrealizovalo ZT energy. Celkový elektrický výkon těchto zařízení dosahuje 1 200 kW a tepelný přes 1 700 kW. KGJ pokrývají základní odběr tepla, díky čemuž šetří kotle, kterým se tím prodlužuje životnost. V současnosti KGJ dodávají do systému CZT zhruba 25% celkového množství tepla.


Jednatel ZT energy Svatopluk Nezval (vlevo) a starosta Blanska Mgr. Ivo Polák
podepisují Smlouvu o nájmu


Autor fotografií: Stanislav Mrázek

Převzato z Monitoru Blansko