Jak jsme Vás informovali již na počátku tohoto roku předběžná cena tepla pro rok 2017 je 535 Kč vč. DPH/1 GJ. Cena za teplo v Blansku z centrálního zásobování teplem (CZT) od dodavatele ZT energy s.r.o. je tedy vůbec nejnižší v porovnání s ostatními okresními městy na jižní Moravě. Pro příští rok se situace měnit nebude.

Cena pro odběratele tepla z CZT Blansko zůstane i pro rok 2018 příznivá a to ve výši 528 Kč vč. DPH/1 GJ.

Cena za teplo z centrálního zásobování teplem je cenou komplexní, to znamená, že obsahuje veškeré skutečné náklady na výrobu 1 GJ tepla. Na první pohled tak může být sice vyšší než cena, kterou uvádějí nabídky některých prodejců a výrobců alternativních tepelných zdrojů (např. tepelných čerpadel), jde ovšem jen o zdánlivý rozdíl. Tyto deklarované ceny většinou bohužel zahrnují pouze část skutečných provozních nákladů, a to zpravidla jen ty na elektrickou energii nutnou na provoz vlastního zařízení. Oproti tomu neobsahují např.:
• náklady na údržbu a provoz zařízení a ostatní přímé náklady
• nepřímé náklady, kde je nutno mimo jiné počítat s pravidelnými ročními náklady na zákonem stanovené revize a kontroly
• odpisy, ze kterých se tvoří finanční prostředky na nákup nového zařízení po jeho dožití

Našim zákazníkům nabízíme také klientskou podporu zahrnující on-line zákaznický portál a havarijní službu topení – voda – plyn – elektro.