Níže uvádíme přepis krátkého rozhovoru s jednatelem naší společnosti, Svatoplukem Nezvalem, který vyšel dne dne 17.12.2021 a ve kterém se dozvíte důležité informace k ceně tepla z CZT Blansko v roce 2022:


Hojně diskutovaným tématem posledních týdnů jsou rostoucí ceny energií. Významnou částí celkové platby za energie jsou i platby za teplo. O ceně tepla a celkovém vývoji okolo CZT jsme si povídali s jednatelem společnosti ZT energy, která dodává teplo v Blansku, Svatoplukem Nezvalem.

Jaká bude cena tepla v Blansku v příštím roce?                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Cena tepla v Blansku příští rok stoupne na 778 Kč za 1 GJ vč. DPH. Reaguje tak na aktuální mimořádnou situaci na energetickém trhu, na kterém se ceny zemního plynu za poslední měsíce znásobily. I přes toto zvýšení se cena tepla v Blansku nebude nijak vymykat průměrné ceně tepla v ostatních městech. Obdobnou cenu tepla pro příští rok zveřejnil městský dodavatel tepla v Brně. Naopak vyšší cenu tepla budou lidé platit například ve Vsetíně, Liberci, Opavě nebo v Praze.

Dalo se zdražení ceny tepla předejít?
Tuto zcela bezprecedentní situaci nemohl nikdo předpokládat. Naše společnost odebírala zemní plyn od renomované společnosti, která jej dodávala takovým odběratelům jako jsou Kofola, IVECO nebo například Správa Pražského hradu. I přes tyto reference společnost aktuální situaci na trhu neustála. My jsme se tak dostali do situaci jako mnoho jiných, dle aktuálních zpráv kupříkladu Energetický regulační úřad, jemuž také zkrachoval jeho dodavatel.

Kolik toto zdražení bude znamenat měsíční navýšení plateb pro průměrnou domácnost?
Zvýšení ceny tepla od 1.1.2022 bude znamenat pro průměrný byt zdražení zhruba 400 Kč měsíčně. Podotýkám, že od začátku této mimořádné situace se snažíme všem odběratelům, kteří mají zájem o konstruktivní jednání, vycházet maximálně vstříc, například v podobě splátkových kalendářů.

V posledních týdnech město Blansko několikrát zveřejnilo informace o nesouhlasu se zvýšením záloh. Tento týden zastupitelstvo města neschválilo cenu tepla pro příští rok. Bude i tak cena tepla platit?                            Na výše zmíněnou cenu tepla nemá vliv ani postoj zastupitelstva města Blansko. Cena dodávaného tepla je určována podle smluv uzavřených mezi ZT energy, jako dodavatelem, a jednotlivými odběrateli v souladu se zákonem a cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu. Schválení či neschválení kalkulace ze strany zastupitelstva města Blansko tak na její výši nemá, jak se mohou jednotliví odběratelé tepla přesvědčit ve své smlouvě, žádný vliv


Město Blansko tvrdí, že jste mu nedodali potřebné podklady…
Naše společnost městu Blansko doložila veškeré podklady, na které má město podle uzavřené smlouvy nárok. Dokonce jsme doložili i další podklady nad rámec našich povinností, konkrétně smlouvy s dodavateli a podklady z účetnictví. I přes tento fakt zastupitelstvo cenu tepla neschválilo. Z naší strany jsme městu vycházeli vstříc nad rámec našich povinností, ani to nestačilo. Bohužel do dnešního dne nám město Blansko přes bezpočet jednání nevysvětlilo na základě kterých ustanovení uzavřené smlouvy si žádá další podklady.

O to více je zarážející, že město dokonce hovoří o výpovědi smlouvy o nájmu technologie s naší společností, ačkoliv neuvedlo jediný konkrétní důvod pro tento krok kromě obecných frázích ohledně
porušování povinností z naší strany bez jediného konkrétního příkladu. Je nutno podotknout, že naše společnost řádně plní své povinnosti, vyplývající z uzavřené smlouvy s městem. Jak jsem již uváděl, dokonce se snažíme městu vyjít vstříc nad rámec našich povinností. V uzavřené smlouvě je přesný výčet důvodů pro vypovězení smlouvy, přičemž ani jeden z nich není ani náznakem naplněn.

Závěrem mi dovolte Vašim čtenářům popřát vše nejlepší do nového roku, především hodně zdraví. Ať je ten příští rok alespoň o něco klidnější než ten letošní.
ZDROJ: Monitor, vydání ze dne 17.12.2021