Domácnosti, odebírající tepelnou energii z CZT Zubří, mají i v roce 2020 nejnižší cenu tepla v regionu. Cena tepla z CZT Zubří je v tomto roce 519 Kč vč. DPH/1 GJ.

V roce 2019 provozovatel soustavy CZT ZT energy s.r.o. provedl celkovou revitalizaci tepelného hospodářství. Byla vyměněna technologie kotelny - instalována kogenerační jednotka a zařízení, využívající obnovitelné zdroje energie. Dále byla také vyměněna drtivá většina tepelných rozvodů za nové předizolované potrubí, díky čemuž klesnou tepelné ztráty na minumum. Tento projekt tak přinese nejen výraznou úsporu energie a pozitivní dopad na životní prostředí, ale také stabilizuje cenu tepla, která je nyní nejnižší v okolí.

Níže je uveden graf s porovnáním cen tepla v Zubří a v okolních městech: