Přestože můžeme pro letošní rok opět očekávat mírný nárůst cen energií, blanenští občané napojení na centrální zásobování teplem se zdražování obávat nemusí. A co víc? Cena dálkového tepla v našem městě je ve srovnání s dalšími okresními městy dokonce nejnižší v České republice!

Pro velkou část odběratelů je cena za energie, v tomto případě za teplo, rozhodujícím faktorem pro volbu zdroje vytápění, zda zachovat připojení na dálkové teplo, nebo si vybudovat vlastní lokální zdroj. Ale cena není všechno. Trh s energiemi je vysoce konkurenčním prostředím, kde probíhá stálý boj o zákazníky. Dodavatel tepla v Blansku vsadil na dlouhodobou spokojenost odběratelů.

„Našim cílem je zajistit zákazníkům spolehlivou a stabilní dodávku tepla za příznivou cenu. Aktuálně bylo provedeno vyúčtování, ze kterého vzešla výsledná cena tepla za rok 2020 v rámci CZT Blansko ve výši 457,05 Kč vč. DPH za 1 GJ. Jsem rád, že již několik let patříme k nejlevnějším dodavatelům tepla ve srovnání s ostatními teplárenskými společnostmi na území České republiky. Za udržením nízké ceny tepla stojí nemalé úsilí. Za klíčový považuji strategický nákup našeho primárního paliva, zemního plynu, v kombinaci s efektivitou výroby a celkově efektivním hospodařením firmy,“ upřesňuje Lukáš Vladislav Nezval z firmy ZT energy s.r.o., provozovatele CZT v Blansku.Cena tepelné energie za rok 2020 včetně DPH (celkové palivo při výrobě tepla - 100% zemní plyn). Zdroj: ERÚ, ZT energy s.r.o.


TEPLO BEZ STAROSTÍ

Historicky se teplárenství rozvíjelo v souladu s rostoucími požadavky na zásobování teplem. Z omezených lokálních zdrojů se ve větších městech, včetně toho našeho, přecházelo na centrální zásobování. Oba zmíněné způsoby výroby tepla mají své zastánce a odpůrce.

K výhodám centrálního zásobování se kromě nízké ceny řadí spolehlivost a komfort dodávky tepla. Jedná se o komplexní službu dodávky tepelné energie se zajištěným servisem. Starosti a povinnosti s dodávkou tepla v tomto případě přebírá dodavatel, který spravuje celou soustavu. Nepřetržitý dohled dispečinku monitoruje distribuci tepla a v případě poruchy je připraven zajistit obnovu jeho dodávky. Jelikož je do objektů dodáváno médium ve formě horké vody, která nehoří, není jedovatá, ani výbušná, mají odběratelé také jistotu bezpečného provozu.


EKOLOGICKÁ ODPOVĚDNOST

Tradiční zdroje bývají považovány za ekologickou zátěž. Přestože se CZT mezi tradiční formu výroby a distribuce tepla řadí, v tomto případě hraje ekologická zodpovědnost významnou roli. Velké tepelné zdroje mají totiž zákonnou povinnost plnit přísné ekologické emisní limity, jejich dodržování je pak důsledně kontrolováno.

Zásadní je samotná efektivita výroby tepla. Dálkové teplo v našem městě je z významné části produkováno formou kombinované výroby tepla a elektřiny, tak zvanou kogenerací. Obě komodity jsou vyráběny v jednom technologickém procesu, přičemž využití energetického potenciálu paliva je až o třetinu vyšší oproti jejich oddělené výrobě, a současně se zvyšuje účinnost tepelného zdroje. Na ekologickou výrobu navazuje efektivní distribuce prostřednictvím teplovodů, kde dochází k minimálním ztrátám tepelné energie.

„Vše, co děláme, se snažíme dělat s ohledem na životní prostředí. S cílem minimalizace ekologické zátěže města Blanska využíváme jako vstupní médium výhradně zemní plyn, který bývá považován za nejčistší palivo. Dále maximalizujeme kogenerační výrobu elektřiny a tepla, díky čemuž vyrobíme takřka 3 600 MWh ekologické elektřiny,“ dodává za ZT energy Lukáš Vladislav Nezval.

ZNÁTE SVÉHO DODAVATELE TEPLA?

ZT energy s.r.o. je rodinná energetická společnost, už třetí dekádu spjatá s regionem Blanska, která stabilně zásobuje stovky odběrných míst ve městě teplem a elektřinou a zajišťuje komplexní energetické služby. Ctí příslušnost k regionu, stejně jako celospolečenské a environmentální hodnoty.