V Blansku, kde ZT energy provozuje soustavu centrálního zásobování teplem (CZT), dochází zpětně od 1.1.2017 k výraznému zlevnění tepla a to na částku 535 Kč vč. DPH na GJ. Toto zlevnění bylo umožněno dvěma kroky, které letos učinilo město Blansko a ZT energy. Za prvé došlo k prodeji celé technologie CZT městu Blansku, které ji koupilo od společnosti innogy Energo s.r.o. Za druhé byla podepsána smlouva mezi městem a ZT energy o nájmu prostor pro provoz kogeneračních jednotek ve vlastnictví ZT energy.

Cena tepla z CZT ve výši 535 Kč vč. DPH za 1 GJ je vůbec nejnižší v porovnání s ostatními okresními městy na jižní Moravě. Níže je uveden graf, který porovnává cenu tepla z CZT ve vybraných okresních i dalších městech Jihomoravského kraje. U jednotlivých sloupců je vždy uveden název města a v závorce název provozovatele soustavy CZT.

Zdroj: ERÚ

Z grafu vyplývá, že je teplo v Blansku proti Břeclavi, kde je teplo v rámci okresních měst JMK nejdražší, levnější o 109,66 Kč, což znamená o více než 17%. Průměrná cena tepla ze zemního plynu v celé České republice se přitom pohybuje na úrovni 620 Kč vč. DPH/GJ. Cena v Blansku je tedy proti celorepublikovému průměru zhruba o 14 % nižší.
Díky tomuto snížení je cena v Blansku mnohem více konkurenceschopná vůči alternativním zdrojům tepla. Navíc naše společnost nově spustila i zákaznický portál, který přináší maximální pohodlí a přehled při správě svého odběrného tepla, dále nabízíme i havarijní službu na vodu-topení-plyn-elektro.