Přijďte se dozvědět o ceně tepla, dobře se najíst a pobavit u nové české komedie

 

Společnost ZT energy společně s městem Blansko srdečně zve všechny odběratele i další zájemce z řad široké veřejnosti na předvánoční setkání dne 12.12.2019 v blanenském kině. Program je naplněn zajímavými informacemi o provozu tepelného hospodářství v Blansku včetně informací o ceně tepla, novinkách a moderních trendech v energetice. Jako bonus bude účastníkům k dispozici chutné občerstvení, bohatá tombola a celé odpoledne završí promítání nové české komedie – Vlastníci.

 

Akce začne ve 14:30 – prezencí a lehkým občerstvením na přivítanou.

V 15:00 vystoupí představitelé města Blansko a společnosti ZT energy s informacemi o provozu soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) v Blansku v letech 2020-2023 a o ceně tepla v příštím roce, která bude pravděpodobně opět patřit mezi nejnižší nejen na jižní Moravě, ale i v celé České republice.

Posléze vystoupí zástupci firem Amper Savings a TEDOM, kteří přítomným představí zajímavé novinky a moderní trendy v energetice.

V 16:15 bude následovat přestávka včetně chutného občerstvení a bohaté tomboly pro všechny účastníky akce, kteří také budou moci diskutovat se zástupci města i ZT energy.

Na závěr tohoto předvánočního setkání, v 17:00, pak začne promítání nové české komedie Vlastníci v hlavních rolích s Jiřím Lábusem, Dagmar Havlovou nebo Vojtěchem Kotkem.

 

Zváni jsou nejen všichni odběratelé tepla, ale i všichni zájemci z řad široké veřejnosti.